BRF HÄMLINGEN

NY STADSDEL I SÖDRA GÄVLE

I södra Gävle byggs en helt ny stadsdel, Södra Hemlingby. Här kommer cirka 500 nya bostäder i olika utföranden och upplåtelseformer att byggas. En ny busslinje kommer att gå igenom stadsdelen som även kommer att få ny skola och vårdcentral. Cykelväg kommer att länka ihop Södra Hemlingby med gamla Hemlingby och dess friluftsområde. Närheten till Hemlingby köpstad, samhällsservice, kommunikationer men även natur och friluftsliv gör stadsdelen till ett attraktivt bostadsområde.

INTRESSEANMÄLAN

“Kvalitet och hållbara lösningar är viktiga kärnvärden som vi aldrig
tummar på. Jag är stolt över våra medarbetare som känner ett
ansvar för resultatet idag och imorgon.”
- CECILIA CEDERLOO, VD PRENOVA -

NÄRHET

Närheten till Hemlingby köpstad, samhällsservice, kommunikationer, natur och friluftsliv gör stadsdelen attraktiv att bo och leva i.

PRAKTISKT

Fokus har lagts på att göra lägenheterna moderna och funktionella. Lägenheterna har golvvärme som ger ett skönt inomhusklimat.

EKONOMI

Radhus och parhus ett bra pris och en överkomlig månadsavgift och utan underhållsbehov de närmaste åren.

GRÖNSKA

Alla lägenheter har egen liten trädgård och förutom detta så har föreningen gemensamma gräsmattor och en gemensam lokal.

KONTAKT

Robert Brandt
Fastighetsmäklare
Fastighetsbyrån - Gävle

Telefon: 070-253 26 00, 026-51 59 14
E-post: [email protected]

Stefan Tröjbom

Fastighetsbyrån - Gävle

Telefon: 070-397 25 29, 026-51 59 12
E-post: [email protected]